Openingstijden

Wij zijn geopend op
werkdagen van 07.30 uur tot  18.00 uur

Sluitingsdagen 2019

We zijn gesloten op de volgende dagen:

Dinsdag 1 januari 2019 (nieuwjaaarsdag)

Vrijdag 19 april (goede vrijdag)

Maandag 22 april (2e paasdag)

Donderdag 30 mei (hemelvaartsdag)

Maandag 10 juni (2e pinksterdag)

Zomersluiting maandag 29 juli t/m vrijdag 9 augustus (week 31 en 32)

Woensdag 25 december t/m woensdag 1 januari 2020 (kerst en jaarwisseling)

Vensterbank