Prijzen

Prijzen en sluitingsdagen voor het jaar 2019

Uurprijs 2019
De uurprijs voor 2018 is met toestemming van de ouderraad vastgesteld op  € 8,02 per uur. 
Dit bedrag komt volledig in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.
Er geldt een minimum afname van 10 uur per dag.

Prijsberekening

De kosten van de kinderopvang worden berekend naar een gemiddeld bedrag per maand. We brengen 49 weken in rekening.
Voorbeeld: 2 dagen van 10 uur (20 uur per week)
De maandelijkse kosten hiervan worden dan:
20 uur x € 8,02  x 49 weken gedeeld door 12 maanden = € 655,-
Via de kinderopvangtoeslag krijgt u een deel van dit bedrag terug.

Kinderopvangtoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag heeft de belastingdienst enkele gegevens nodig. 

Ons registratienummer kinderopvang is 343748423

We zullen na afloop van het kalenderjaar een jaaroverzicht verstrekken van de kosten voor de kinderopvang in het afgelopen jaar.

Sluitingsdagen 2019

We zijn gesloten op de volgende dagen:
* Dinsdag 1 januari 2019 (nieuwjaaarsdag)
* Vrijdag 19 april (goede vrijdag)
* Maandag 22 april (2e paasdag)
* Donderdag 30 mei (hemelvaartsdag)
* Maandag 10 juni (2e pinksterdag)
* Zomersluiting : maandag 29 juli t/m vrijdag 9 augustus (week 31 en 32)
* Woensdag 25 december t/m woensdag 1 januari 2020 (kerst en jaarwisseling)