Prijzen

Uurprijs 2021
De uurprijs voor 2021 is, met toestemming van de ouderraad, vastgesteld op €8,46 per uur.
Dit bedrag komt volledig in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Er geldt een vaste afname van 10 uur per dag.

Prijsberekening
De kosten van de kinderopvang worden berekend naar een gemiddeld bedrag per maand. De zomersluiting wordt niet in rekening gebracht; we brengen dus 50 weken in rekening. Bij de Bolderkids berekenen we geen bijkomende kosten voor luiers en voeding.

Voorbeeld: 2 dagen van 10 uur (20 uur per week)
De maandelijkse kosten hiervan worden dan:
20 uur x € 8,46  x 50 weken gedeeld door 12 maanden = € 705,-. Via de kinderopvangtoeslag krijgt u een groot deel van dit bedrag terug (afhankelijk van het inkomen varieert dit tussen 33% en 96%).

Kinderopvangtoeslag
Voor de kinderopvangtoeslag heeft de belastingdienst enkele gegevens nodig.
Ons registratienummer kinderopvang is 343748423
We zullen na afloop van het kalenderjaar een jaaroverzicht verstrekken van de kosten voor de kinderopvang in het afgelopen jaar.